لیست قیمت ، فروش مواد و لوازم دندانپزشکی

فروش مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی

گروه بندی محصولات • حراج مواد و تجهیزات دندانپزشکی و لیست قیمت مواد دندانپزشکی

  محصولات گروه بندي جراحی 64 مورد

  کالای دندانپزشکی الواتور پاشنه ای

  الواتور پاشنه ای


   قيمت : 1,152,000 ريال
  کد محصول : 241270

  برند : D&P


  کالای دندانپزشکی الواتور پاشنه ای 4.5mm

  الواتور پاشنه ای 4.5mm


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241269

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور سوزنی مستقیم

  الواتور سوزنی مستقیم


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241268

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور سوزنی مستقیم

  الواتور سوزنی مستقیم


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241267

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پریوست پریچارد

  الواتور پریوست پریچارد


   قيمت : 188,500 ريال
  کد محصول : 241264

  برند : D&P


  کالای دندانپزشکی الواتور اطفال راست

  الواتور اطفال راست


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241250

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور اطفال مستقیم

  الواتور اطفال مستقیم


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241249

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور اطفال چپ

  الواتور اطفال چپ


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241248

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور ریشه راست

  الواتور ریشه راست


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241247

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور ریشه چپ

  الواتور ریشه چپ


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241246

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور ریشه مستقیم

  الواتور ریشه مستقیم


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241245

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پرچمی چپ

  الواتور پرچمی چپ


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241244

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پرچمی راست

  الواتور پرچمی راست


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241243

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور سوزنی چپ

  الواتور سوزنی چپ


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241242

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور سوزنی راست

  الواتور سوزنی راست


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241241

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور دنده ای سر کج

  الواتور دنده ای سر کج


   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 241240

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور دنده ای

  الواتور دنده ای


   قيمت : 1,350,000 ريال
  کد محصول : 241239

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور صلیبی راست

  الواتور صلیبی راست


   قيمت : 1,350,000 ريال
  کد محصول : 241238

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور صلیبی چپ

  الواتور صلیبی چپ


   قيمت : 1,350,000 ريال
  کد محصول : 241237

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پاشنه ای

  الواتور پاشنه ای


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241254

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پاشنه ای

  الواتور پاشنه ای


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241253

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پاشنه ای

  الواتور پاشنه ای


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241236

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور مستقیم

  الواتور مستقیم


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241235

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور ریشه چپ

  الواتور ریشه چپ


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241263

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور ریشه چپ

  الواتور ریشه چپ


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241262

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور ریشه مستقیم

  الواتور ریشه مستقیم


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241261

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پرچمی راست

  الواتور پرچمی راست


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241260

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور پرچمی چپ

  الواتور پرچمی چپ


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241259

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور سوزنی چپ

  الواتور سوزنی چپ


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241257

  برند : فتاح طب پویا


  کالای دندانپزشکی الواتور سوزنی راست

  الواتور سوزنی راست


   قيمت : 790,000 ريال
  کد محصول : 241258

  برند : فتاح طب پویا


  نمایش ادامه لیست  کلمات کلیدی :
  فروشگاه دندانپزشکی , کالای, ,دندانپزشکی , تجهیزات دندانپزشکی , محصولات دندانپزشکی , ابزارهای دندانپزشکی , فروشگاه دنتال استور , فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه کالای دندانپزشکی , فروش کالای دندانپزشکی , فروش مواد دندانپزشکی , مواد مصرفی دندانپزشکی , لوازم مصرفی دندانپزشکی , لیست مواد دندانپزشکی , وسایل یکبار مصرف دندانپزشکی , حراج محصولات دندانپزشکی , حراج کالای دندانپزشکی , حراج مواد دندانپزشکی , حراج تجهیزات دندانپزشکی , قیمت تجهیزات دندانپزشکی , قیمت کالای دندانپزشکی , دنتال استور , کامپوزیت و کامپومر , فروش آمالگام , گلاس آیونومر , سمان دندانپزشکی , مواد بلیچینگ , تجهیزات ارتودنسی , پروتز دندانپزشکی, فروش باندینگ Dental Store : مواد مصرفی دندانپزشکی : تجهیزات دندانپزشکی : ابزارهای دندانپزشکی : وسایل یکبار مصرف : حراج دوره ای محصولات دندانپزشکی
  . dentalstore.co Real PR
  dentalstore.co Alexa/PageRank
  ایده پردازان تجارت مدرن

  بروز شده در : 1397/08/24